Vítejte na stránkách
Obec Majetín Majetín

Úvod

Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková ZŠ Majetín0007.jpgorganizace se nachází nedaleko obecního úřadu. Při vjezdu do obce Majetín z Olomouce od obce Krčmaň tuto školu nemůžete minout.

Adresa: Školní 126, 751 03 Majetín
Telefon: 775 474 910

E-mail: zs.majetin@seznam.cz

Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace realizuje od 1.9.2016 projekt „Šablony 2016“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001507. Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů,společné vzdělávání dětí a žáků,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

logo.png