Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Majetín
Lipová č.p. 25
751 06 Majetín

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace
  Školní 126,
  751 03 Majetín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace
  Školní 126,
  751 03 Majetín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí, středa: 8:00 - 16:00 po telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 775 474 910 (Základní škola), +420 775 474 904 (Mateřská škola), +420 775 474 915 (Školní družina), +420 775 474 905 (Školní jídelna)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolamajetin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace
  Školní 126,
  751 03 Majetín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs.majetin@seznam.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  f9smfbr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1885171329/0800

6. IČO

75029464

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.majetin@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): f9smfbr

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Majetín, příspěvková organizace Školní 126, 751 03 Majetín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a mateřské škole Majetín, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.