Vítejte na stránkách
Obec Majetín Majetín

Kroužky v ZŠ Majetín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  a  MATEŘSKÁ ŠKOLA  MAJETÍN

příspěvková organizace, okres Olomouc

Školní 126, 751 03 p. Brodek u Přerova, tel.: 775 474 910

Kroužky ve školním roce 2018/2019

 

kroužek

 vede

kdy

DRAMATICKÝ pro ZŠ

paní uč. M. Jemelková

pátek po vyučování

FLÉTNA

paní uč. M. Jemelková

středa po vyučování

SPORTOVNÍ  

SPORTOVNÍ                                

                 

paní uč. M. Čecháková

paní uč. I. Tihelková

úterý po vyučování (3., 4. a 5. roč.)

středa po vyučování (1. a 2. roč.)

HOOPING

paní K. Míčková

pátek 13:00 - 14:00

MAJETÍNEK

paní M. Janíková

úterý 17:00 - 18:00 hod.

JÓGA - DĚTI

 

paní uč. J. Daňková

 

 

pondělí 16:30 - 17:30

 

VÝTVARNÝ pro MŠ

paní uč. D. Dvorská

úterý 14:15 - 15:00

DRAMATICKÝ pro MŠ

paní uč. H. Kameníková

pondělí 14:30 - 15:00 

POHYBOVÝ  pro MŠ

HOOPING pro MŠ

 

 

paní uč. B. Otáhalová

paní K. Míčková

středa 14:30 - 15:00

pátek 14:15 - 15:00

Pro dospělé:

JÓGA                          paní uč. J. Daňková             pondělí 18:00 - 19:15

JÓGA                          Ing. Z. Hrubá                       středa   18:00 - 19:15