Vítejte na stránkách
Obec Majetín Majetín
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Novější 1 3 5 9 13

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy a ukončení školního roku 2020-2021

Datum konání: 15. 4. 2021

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ ŘEDITELKOU ŠKOLY – ředitelské volno

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Majetín vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a se souhlasem zřizovatele volné dny v termínu 28. 6. až 30. 6. 2021.

3 volné dny byly vyhlášeny z důvodu zahájení plánované rekonstrukce vnitřních prostor školy.

Školní rok 2020/2021 bude v ZŠ ukončen v pátek 25. 6. 2021 vydáním vysvědčení.

Volno se vyhlašuje pro základní školu i mateřskou školu a současně bude ukončen provoz školní družiny.

 

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na webových stránkách školy a obce.

O vyhlášení volných dnů informovala ředitelka školy zřizovatele. 

V Majetíně 15. 4. 2021                                          

Mgr. Markéta Čecháková

                                                                            Pozvánka na webinář pro rodiče

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU – aneb co můžu.pdf

 Informace o zpracování osobních údajů při testování

Datum konání: 12. 4. 2021

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce žáka testování.docxRozvrhy hodin od 12. 4. 2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Rozvrhy hodin BEZ TV duben 2021.docx

 Obnovení provozu ZŠ a MŠ Majetín

Datum konání: 12. 4. 2021

V pondělí 12. dubna obnovujeme provoz naší školy. Provoz základní školy bude bez rotací, nastoupí všechny ročníky. Provoz MŠ je pouze pro předškolní děti a děti zaměstnanců školy a IZS.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je testování dětí. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v MŠ a ZŠ. U testování předškolních dětí a žáků 1. - 3. ročníku může být přítomný zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba (písemně).

Provoz školy bude probíhat za dodržování mimořádných hygienických opatření. Děti ZŠ musí mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor). Děti v MŠ nemusí mít roušky.

Provoz družiny bude pouze pro děti 1. - 3. ročníku.

Prosíme o nahlášení stravy u vedoucí školní jídelny p. Velclové.

Více informací k testování naleznete zde:

VYBER Z MANUALU TESTOVANI.docx

 

 Zápis do 1. třídy 7. a 8. 4. 2021

ZÁPIS DO 1. třídy .pdfZápis do 1. třídy

Datum konání: 7. 4. 2021 - 8. 4. 2021

Zápis do 1. třídy ZŠ Majetín pro školní rok 2021-2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů.

Vzhledem k mimořádným opatřením vyžaduje situace organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí, a pokud je to možné, upřednostnit podání bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Rodiče dětí z MŠ Majetín budeme kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Příjem žádostí proběhne v termínu 1. – 15. dubna 2021.

Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, žádost o odklad) najdete na webových stránkách školy. Můžete si je také vyzvednout ve škole a ve dnech 7. – 8. 4. 2021 ihned na místě vyplnit (je nutno se předem telefonicky nahlásit, bude Vám přidělen čas, tel. č. 775 474 910).

Vezměte si s sebou:

rodný list dítěte

občanský průkaz

 Další možnosti podání žádosti o přijetí:

datová schránka - ID f9smfbr

email s elektronickým podpisem zs.majetin@seznam.cz

osobně do schránky u vchodu do školy

poštou

Zašlete:

  •  žádost o přijetí
  • kopii rodného listu, kopii OP zákonného zástupce
  • dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
  • dotazník Dovednosti předškoláka

Po obdržení Vaší žádosti o přijetí Vám emailem zašleme registrační číslo.

Do 30 dnů ode dne konání zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podle §183 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění bude rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání zveřejněno v seznamu přijatých žáků na webových stránkách školy. Písemná forma rozhodnutí o přijetí bude zákonnému zástupci předána emailem.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŠD 2021.docx

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2021.docx

dotaznik-pro-rodice-noveho-zaka[1].doc

 Dovednosti předškoláka.pdfInformace k provozu od 27. 2. 2021 - uzavření ZŠ i MŠ

Datum konání: 27. 2. 2021

Na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  se zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků ve školách. Od 1. 3. 2021 je tedy i naše ZŠ a MŠ Majetín do odvolání uzavřena a všechny ročníky ZŠ včetně předškolních dětí v MŠ přechází na distanční výuku. 

Třídní učitelky budou rodiče informovat o rozvrhu distanční výuky.

Úplata za MŠ a ŠD bude krácena podle toho, na jak dlouho bude ZŠ i MŠ uzavřena.

Školní jídelna je v provozu, pokud máte zájem odebírat obědy pro své děti, informujte, prosím, vedoucí školní jídelny p. Velclovou. Obědy mohou odebírat i všechny děti v MŠ.

Prosíme, sledujte webové stránky školy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme všem pevné zdraví, brzké zklidnění této nelehké situace a návrat k normálnímu životu.

 

Krizové opatření z 26. 2. 2021.pdf

priloha_878163707_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final (1).pdf

Rozvrh hodin pro žáky 2.docx

 

 Informace Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek

Datum konání: 25. 2. 2021

priloha_876434775_0_Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdfPololetní prázdniny

Datum konání: 29. 1. 2021

29. 1. mají děti pololetní prázdniny. V pondělí 1. 2. pokračuje 3. - 5. ročník v distanční výuce, 1. a 2. třída jde do školy.Novější 1 3 5 9 13